Föreningen Allmogebåtar Norra Roslagen

Latest update: 11/3/2023
General
Föreningen Allmogebåtar Norra Roslagen Create contactcard (vcf-file) for Föreningen Allmogebåtar Norra Roslagen
c/o Håkan Ålind
Address Sturegatan 13, 742 32, Östhammar
Telefon bostad
Telefon arbete
Mobile
Email hakan.alind@telia.com
Homepage http://www.allmogebatarnorraroslagen.se/
Other information
Founded 2005
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Allmogebåtar
Summary Bevarande av allmogebåtar, motorer m m
Frågor eller synpunkter - kontakta Daniel Andersson på telefon 0173-867 62.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.25